Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:
Pirkanmaan Autotaito Oy

Yhteystiedot:
Keskuojankatu 28, 33900 Tampere
Puh. 010 423 5423

Rekisterin nimi:
Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpitö asiakkaaseen, personoitu markkinointi

Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaan nimi
Osoite, postinumero ja -toimipaikka
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Asiakasnumero
Asiakassuhteen hoitamiseen käytettävät markkinointiviestintätiedot
Asiakkaan tekemät ostokset, ajoneuvojen huoltohistoria
Ajoneuvotiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakkaan luovuttamat henkilötiedot
TraFi, ajoneuvon rekisterinumerolla haettu tieto

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Asiakastietoja ei luovuteta asiakasohjelman ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Yrityksemme käsittelee henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

ATK-pohjainen asiakasjärjestelmä:
Ainoastaan määrätyillä Pirkanmaan Autotaito oy:n henkilökunnalla ja toimeksiantosopimuksen mukaisilla yhteistyökumppaneilla on oikeus käyttää asiakasjärjestelmän tietoja. Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat. Henkilökunta voi käyttää asiakasjärjestelmän tietoja vain tehtävän vaatimalla tavalla. Rekisteriä saavat käyttää ainoastaan henkilöt, jotka tarvitsevat sitä toimenkuvassaan. Rekisteriä käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Järjestelmä on suojattu tietoturvajärjestelmällä ulkoisia uhkia vastaan.